پست‌ها

نمایش پست‌ها از مه, ۲۰۱۰

بین تحصیل در آمریکا کانادا و اروپا کدامیک را انتخاب میکنید؟

مالیات بر درآمد در فرانسه

تصویر
مالیات بر درآمد طبق قانون فرانسه شامل تمام درآمدهائی خواهد شد که شما در هر جای دنیا دارید. در صورتیکه مثلا در کشور آمریکا درآمدی داشته باشید و مالیات آنرا پرداخت کرده باشید، می توانید طبق قرارداد بین دولتهای فرانسه و آمریکا فرم مخصوصی را در فرانسه پر کنید که از پرداخت دوباره مالیات جلوگیری کند. بصورت کلی شما زمانیکه مقیم فرانسه محسوب می شوید باید مالیات تمام درآمد خودتان در کل دنیا را در فرانسه پرداخت کنید. اگر مقیم فرانسه نباشید فقط درآمدی که در فرانسه داشته اید شامل مالیات خواهد شد. طبق قانون هر فردی که یکی از شرایط زیر را داشته باشد بایستی فرم مالیات بر درآمد را پر کند : اقامت دائم یا موقت در فرانسه چه فرانسوی و چه خارجی (در صورتیکه بیشتر از ۱۸۳ روز در سال در فرانسه باشید، مقیم موقت فرانسه محسوب می شوید )‌ فعالیت اصلی شما در فرانسه باشد، حتی اگر مقیم فرانسه نیستید برای محاسبه مالیات بر درآمد در فرانسه در سال ۲۰۰۹ می توان از جدول بالا استفاده کرد. در ضمن این نکته را هم باید ذکر کرد که هر گونه جایزه و تخفیف ( حتی اگر از کشورهای دیگر باشد )‌باید طبق فرمول دیگری