پست‌ها

نمایش پست‌ها از دسامبر, ۲۰۱۴

کار و اداره کار در فرانسه - قسمت سوم

تصویر
   همانطور در قسمت اول اشاره شد، این سازمان هزینه های لازم برای گذراندن دوره آموزشی  به منظور کسب مهارت بیشتر و آماده شدن برای ورود به بازار کار را بر عهد ه می گیرد، اما به همین سادگی هم نیست !    اول اینکه مشاور شما باید کاملا توجیه شده باشد که شما نیازمند این دوره هستید و اینکه واقعا با هدف ورود به بازار  کار خواهان گذرندان این دوره هستید. تعدادی از این دوره ها تمام وقت بوده و بسته به شرایط متقاضیان شامب کمک هزینه ماهینانه (علاوه بر هزینه ها ی ثبت نام که مستقیما به مراکز اموزشی پرداخت می شود) می‌شود.    دوم اینکه دوره آموزشی که پیدا می‌کنید حتما باید در مراکزی باشه که مورد قبول این سازمان هست یا به اصطلاح اداره کار در این مراکز برای متقاضیان خود جا رزو کرده باشه و هزینه های مربوط را پوشش بدهد.     نکته دیگر اینکه، هیچوقت یک دوره آموزشی را نیمه کاره رها نکنید و از این شاخه به اون شاخه نپرید چراکه سابفه خوبی در این سازمان از خود به جا نخواهید گذاشت. سابقه خوب قبلی شما در زمانی که نیاز به گذرندان  دوره جدید دارید می‌تونه برای متقاعد کردن مشاورین برای پذیرفتن و حمایت شما درای