پست‌ها

نمایش پست‌ها از دسامبر, ۲۰۱۱

ویدئو مربوط به تزئینات کریسمس در یوتیوب

تصویر
در نوشته قبلی تعدادی عکس از یکی از جذابترین مکانهای تزئین شده برای کریسمس در شهر رن گذاشتم. همان زمان چند ویدئو هم تهیه کرده بودم که آنها را در همین پست اضافه کردم.

تزئینات کریسمس در شهر رن - فرانسه

تصویر
هر سال در نزدیکیهای نوئل و کریسمس، هر مرکز خرید سعی میکنه که با خلاقیت بیشتر مشتری های بیشتری را جذب کنه.  امسال یکی از این مراکز با تزئین یک میز و نشاندن حیوانات مختلف توانسته بود توجه خیلی ها را جلب کنه. این حیوانات هر کدام در حال خوردن چیزی بودند (متحرک بودند).