پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژانویه, ۲۰۲۱

واکسیناسیون کرونا در فرانسه

تصویر
شروع واکسیناسیون کرونا برای افراد 75 سال و بیشتر در سراسر فرانسه از روز دوشنبه  18 ژانوینه 2020  درسراسر فرانسه افراد دارای 75 سال و یا بیشتر می توانند با گرفتن وقت از مراکز   واکسیناسیون واکسینه بشوند. از پنجشنبه آینده  14 ژانویه 2020 متقاضیان میتوانند برای تنظیم قرارملاقات از یکی از طروق زیر را اقدام نمایند:  با مرکز واکسیناسیون مورد نظرشون تماس تلفنی بگیرند ، لیست این مراکز در هر شهر اعلام خواهد شد. به سایت santé.fr  مراجعه کنند . یا با شماره تلفن مخصوصی که اعلام خواهد شد برای تنظیم قرار تماس بگیریند.  این واکسن برای فرانسویها و افرادی که تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند رایگان است. روز واکسیناسیون سوالاتی یا به صورت پرسشنامه کتبی ویا بصورت شفاهی توسط پزشک و یا یکی از افراد کادر پزشکی که قرار فرد را واکسینه کنه به منظور اطمینان از واجد شرایط بودن فرد برای واکسینه شدن پرسیده میشود. این سوالات به قرار زیر خواهد بود: آیا درسه ماه گذشته  نتیجه تست کرونای شما مثبت بوده است؟ آیا در طی سه هفته گذشته در مقابل گریپ واکسینه شده اید؟ آیا حساسیت و یا آلرژی دارید؟ آیا تب دارید و یا  داروی خاصی استفاد