پست‌ها

نمایش پست‌ها از دسامبر, ۲۰۱۶

قانون کار فرانسه - حق آفلاین بودن

تصویر
طبق این قانون کارمند این حق را دارد که خارج از ساعات اداری ارتباط مجازی خودش با محل کار را قطع کند و کارفرما نمی‌توان او را مجبور کند که آنلاین باشد. ( لینک خبر در لوموند )  شاید برای شما بدیهی باشد که خارج از ساعات کار رسمی یک کارمند باید بتواند به زندگی شخصی خودش برسه و مجبور نباشه پاسخگوی تلفنهای مشتریان شرکت یا همکارانی باشه که تا دیروقت کار می‌کنند. اما وقتی در قانون این حق ذکر نشده باشه، میشه انتظار داشت که شرکتها بیشتر و بیشتر از کارمندهای خودشان بخواهند که خارج از ساعات اداری چنین سرویسی را یا مجانی یا در ازاء‌ پول ارائه کنند. اما قانون جدید این حق را به کارمند در فرانسه میده که حتی در صورت پرداخت پول امکان رد کردن این سرویس را داشته باشه بدون اینکه نگران از دست دادن کار خودش باشه.