پست‌ها

نمایش پست‌ها از آوریل, ۲۰۱۳

کارت اقامت برای افراد کارآفرین

تصویر
امروز آقای فرانسوا اولاند اعلام کرده که در آینده نزدیک به افرادی خارجی که بتوانند شرکت جدیدی در فرانسه راه بیندازند، کارت اقامت کارآفرین را خواهد داد. اعلام شده که قوانین مربوط به صدور این کارتها ساده تر از کارتهای دیگر خواهد بود. لینک خبر تا آنجائیکه در تحلیلهای رادیو اعلام شده، ظاهرا یکی از اهداف این کارتهای اقامت اینه که دانشجویان خارجی در فرانسه، بتوانند بعد از اتمام تحصیل با راه اندازی یک شرکت در فرانسه اجازه اقامت بگیرند. طبق قوانین جاری، نمی توان با ثبت یک شرکت در فرانسه اجازه اقامت گرفت. قانون جدید قرار است که این امکان را فراهم بکنه.