پست‌ها

نمایش پست‌ها از اوت, ۲۰۰۹

در سیدنی

اینروزها در سیدنی هستیم و میهمان یکی از دوستان قدیمی. روز اول بیشتر به خوابیدن و تطبیق ساعت گذشته است.  هنوز باور نمیکنم که هفتده ساعت خوابیده باشم. اول فکر میکردم که باطری ساعت مشکل داشته و ساعت عقب افتاده ، اما وقتی توی اینترنت ساعت سیدنی را دیدم، فهمیدم که بالاخره رکورد خوابیدن خودم را شکستم و بیشتر از هفتده ساعت خوابیده بودم.  اولین تفاوتی که در سیدنی در اولین ورود قابل لمس هست، این تفاوت ساعتها است. البته تفاوتی در حدود 5 ساعت بیشتر نیست ، اما 13 ساعت پرواز یکسره می تونه این تفاوت را بیشتر نشان بده. بزودی عکسهای سیدنی را اضافه خواهم کرد

اولین بار در سیدنی

زمانیکه ویزای ما برای استرالیا صادر شد، محدودیتی برای اولین ورود در آن ذکر شده بود. به این معنی که تمام اعضای خانواده ما بایستی تا یک تاریخ مشخص ( که در ویزا قید شده است ) وارد خاک استرالیا شده باشند. در نامه آخری که دریافت کردیم، ذکر شده بود که این تاریخ تمدید نخواهد شد و در صورتیکه نتوانیم وارد استرالیا بشویم ، برنامه مهاجرت ما لغو خواهد شد. حال با این اوصاف ما می خواهیم تا چند وقت دیگر برای اولین بار وارد خاک استرالیا بشویم. البته همانطور که در پستهای قبلی توضیح دادم،فعلا نمی توانیم در استالیا بمانیم و بایستی به فرانسه برگردیم. در مورد استرالیا و شهر سیدنی عکسها و مطالب جالب در آینده ( زمانیکه به آنجا برسیم ) اضافه خواهد میکنم. فقط این نکته را اضافه کنم که ما برنامه ریزی کرده بودیم که با پرواز الاتحاد که ارزانتر بود به سیدنی برویم . اما آژانسی که برای ما در تهران اینکار را انجام داد کمی تعلل کرد و بلیط رزرو شده ما گران شد. برای همین از آژانس دیگری در تهران خواستیم که برای ما بلیط را تهیه کند که با خوش شانسی توانستیم با قیمت خیلی مناسب با پرواز امارات این بلیز را تهیه کنیم. بلیط هواپ