پست‌ها

نمایش پست‌ها از آوریل, ۲۰۱۴

نکته ای در مورد مالیات در فرانسه

تصویر
اگر شرکت شما بخواهید بخشی از سود آخر سال را با شما تقسیم کند، بصورت عادی شما باید این سود تقسیم شده را در درآمد سالیانه اعلام کرده و در نهایت مالیات آنرا بدهید. اما یک راه وجود دارد که می توانید مالیات آنرا ندهید. 

تغییر در قوانین کار فرانسه در سال 2014

تصویر
امروز در خبرها اعلام شده بود که دولت فرانسه جواب دادن به ایمیلهای کاری بعد از ساعت 6 عصر را ممنوع کرده. به این که دیگه خبری از پشتیبانی ایمیلی بعد از ساعت 6 عصر برای شرکتها وجود نخواهد داشت.