پست‌ها

نمایش پست‌ها از فوریه, ۲۰۱۱

تعطیلات مدرسه در فرانسه

همانطور که قبلا نوشتم، تعطیلات مدرسه در فرانسه در ۳ گروه تعریف شده است. برای سال تحصیلی ۲۰۱۰-۲۰۱۱ در منطقه آ ( که شامل شهر رن هم هست ) بصورت زیر تعریف شده است : 2010/11 Holidays 13/02/10 to 01/03/10 - Winter holiday 10/04/10 to 26/04/10 - Spring holiday from 02/07/10 - Summer holiday 23/10/10 to 03/11/10 - Toussaint holiday (All Saints) - Autumn holiday 18/12/10 to 02/01/11 - Christmas holiday 26/02/11 to 14/03/11 - Winter Holiday 23/04/11 to 09/05/11 - Spring Holiday 02/07/11 to 05/09/11 - Summer holiday در  مورد بقیه  تعطیلات می توانید به اینجا مراجعه کنید.