پست‌ها

نمایش پست‌ها از فوریه, ۲۰۱۳

بورس دکترا - دانشگاه گرونوبل فرانسه - ترجمه ماشینی

مرکز تحقیقاتی زیراکس در گرونوبل فرانسه با همکاری دانشگاه گرونوبل، یک دوره دکترا در زمینه ترجمه ماشینی آماری برگزار میکند. مرکز تحقیقاتی زیراکس در گرونوبل یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی پردازش زبان طبیعی و ترجمه ماشینی در فرانسه و اروپا است.  اطلاعات بیشتر در این مورد را می توانید از در گروه پردازش زبان طبیعی دیلماج  پیدا کنید. اگر بخواهید که اطلاعات مربوط به بورسهای مختلف در همین زمینه به ایمیل شما ارسال شود، می توانید عضو شده و این اطلاعات را خیلی سریع دریافت کنید.

دوره دکترا کامپیوتر در اینریا لیل - 2013

Ph.D. Position in Machine Learning at INRIA Lille - Team SequeL Applications are invited for a Ph.D. studentship on the general area of "Sequential Decision-making under Uncertainty" at INRIA Lille - Team SequeL. Below is the detail of this call. Title: Sequential Decision-Making with Big Data Keywords:   sequential decision-making, reinforcement learning, learning and planning in MDPs and POMDPs, exploration/exploitation dilemma, bandit algorithms, adaptive resource allocation, regret minimization, optimization   

کارت آبی - بلو کارت - اقامت اتحادیه اروپا در فرانسه

تصویر
کارت آبی اتحادیه اروپا در فرانسه ظاهرا قرار بوده که دولت فرانسه هم مانند بقیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا کارت اقامت اروپائی را برای اقامت خارجیان در فرانسه معرفی کند ( لینک خبر ). طبق قانون مصوب اتحادیه اروپا، افرادی که دارای مدرک دانشگاهی، با حداقل سه سال طول دوره تحصیل، از دانشگاهی در اتحادیه اروپا ( یا خارج از اروپا اما با تائید دولت فرانسه) باشند می‌توانند برای این کارت اقامت اقدام کنند، البته در صورتیکه بتوانند کاری در فرانسه با حقوقی بیشتر از یک و نیم برابر حداقل دستمزد تعیین شده توسط دولت فرانسه را پیدا کنند. این کارتها برای یک دوره حداکثر سه ساله یا طول مدت قرارداد (بعلاوه سه ماه) صادر میشه. افراد خانواده   دارنده این کارت می‌توانند در فرانسه زندگی کنند و امکان کار کردن در فرانسه بدون محدودیت را دارند.