۱۳۸۸ شهریور ۶, جمعه

در سیدنی

اینروزها در سیدنی هستیم و میهمان یکی از دوستان قدیمی. روز اول بیشتر به خوابیدن و تطبیق ساعت گذشته است. 
هنوز باور نمیکنم که هفتده ساعت خوابیده باشم. اول فکر میکردم که باطری ساعت مشکل داشته و ساعت عقب افتاده ، اما وقتی توی اینترنت ساعت سیدنی را دیدم، فهمیدم که بالاخره رکورد خوابیدن خودم را شکستم و بیشتر از هفتده ساعت خوابیده بودم. 
اولین تفاوتی که در سیدنی در اولین ورود قابل لمس هست، این تفاوت ساعتها است. البته تفاوتی در حدود 5 ساعت بیشتر نیست ، اما 13 ساعت پرواز یکسره می تونه این تفاوت را بیشتر نشان بده.
بزودی عکسهای سیدنی را اضافه خواهم کرد

۱ نظر:

چاپ مطلب