۱۳۸۸ تیر ۲۶, جمعه

بیمه در فرانسه

د رکشور فرانسه یک بیمه عمومی وجود دارد که هفتاد درصد هزینه های درمانی و دکتر و ... را پوشش م یدهد. این بیمه ظاهرا برای دانشجویان رایگان است. البته تمام افرادی که کار میکنند نیز شامل این بیمه خواهند شد.
مشکلی که کلا در فرانسه وجود دارد، بوروکراسی اداری خیلی زیاد اینجاست. برای هر کاری مقدار زیادی کار اداری باید انجام داد. بیمه یکی از طولانی ترین کارهاست. 
من با توجه به اینکه بالای 30 سال بودم، می بایست از طریق بمیه همگانی اقدام میکردم و بیمه دانشگاه شامل من نمی شد. یک روز به اداره بیمه رفتم و در بخش بین الملل ( به توصیه مسئول ما در دانشگاه ) تقاضای خود را مطرح کردم. فرد مسئول اصلا قبول نکرد که با من به زبانی غیر از فرانسه حرف بزند. برای همین یک روز دیگر با یکی از دانشجویان فرانسوی رفتیم که در آ«جا به من گفتند که با کشور ایران قرار داد ندارند و من  نمی توانم از این بیمه استفاده کنم.
تقریبا نا امید بودم که روزی یکی از ایرانیهای نانسی به من گفت که مشکل مشبهی داشته اما توانسته از طریق معمولی ( نه از دفتر بین الملل ) بیمه کامل بگیرد. مرا راهنمائی کرد و با هم رفتیم اداره بیمه و اینبار برا یما تشکیل پرونده دادند. بعد از مدتی یک سری مدارک اضافه خواستند. تا مدتها من درگیر امتحانات و پروژه پایان نامه بودم و دیدم که خبری نیست. چندی پیش دوباره رفتم آنجا . گفتند که در مورد آأرس ما مسمئن نبوده اند. برای همین آدرس را مجددا تائید کردیم تا یک نامه  گرفتیم. البته ابن کارها حدود 6 ماه طول کشید. دوباره یک نامه فرستادند که باید مراجعه میکردم. بعد از مراجعه متوجه شدیم که ظاهرا اشتباه شده و باید مدارک جدیدی ارائه کنیم شامل عکس و فرم تکمیل شده برای کارت و غیره. خوب اینبر گفتند که باید دو هفته منتظر باشیم که این نامه برای ما بیاید و ما آ«را پر کرده و برگردانیم. بعد از آن یک نامه می آید که ما برویم و کارت خودمان را بگیریم.
دوستان می گفتند که از همان اولی که دانشجو شده ای می توانی تمام هزینه ها را از بمیه بگیری که فهمیدیم اینطور نیست و از زمانی که پرونده ما تائید شده می توانیم برای پس گرفتن هزینه بیمه اقدام کنیم.
به هر حال این روش اقدام برای بیمه با مورد مشابه در استرالیا ک فرق اساسی دارد و آنهم در مورد زمان انجام آ« است. به قول بیشتر افرادی که در استرالیا تحت بیمه همگانی برای اولین بار قرار گرفته اند، اینکار در استرالیا با یکبار مراجعه و در نهایت دریافت کارت از طریق پست انجام پذیر است.
در مورد فرانسه همانطور که گفتم به این سادگی نیست. البته زیاد تعجب ندارد چون برای باز کردن یک حساب بانکی ساده هم مدتها باید وقت بگذارید و کلی فرم تکمیل کنید. در مورد من که کارت بانکی مشکل داشت و چند ماه اول هیچ کارت یا دسته چک نداشتم و برای هربار باید می رفتم بانک و از متصدی می خواستم که به من از جساب خودم که در آن پول دارم ، کمی پول بدهد. اینکار هم معمولا یک ساعت طول میکشید. معمولا یک نفر در بانک برای پاسخگوئی بود و بیشتر موافع شلوغ بود.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

چاپ مطلب