۱۳۸۹ مهر ۵, دوشنبه

اسبهای قوی هیکل

هفته پیش اسبهائی را در رن دیدیم که قبلا فقط توی کارتونها دیده بودم. قبلا که اسبهای خیلی بزرگ را در کارتونها می دیدم تصور میکردم که در هیکل اسبهای کارتون اغراق شده اما وقتی این اسبها را از نزدیک دیدم به اشتباه خودم پی بردم. چند تا از عکسها را اینجا گذاشته ام که البته ابهت و بزرگی این اسبها را نتوانسته بطور کامل نشان دهد. اما اگر هیکل اسب سوار را با اسب مقایسه کنید شاید بتوانید تصور کنید که این اسبها چقدر بزرگ هستند. زمانیکه این اسبها مسابقه سرعت دادند کل زمین زیر پای ما م یلرزید.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

چاپ مطلب