۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه

کارت بیمه درمانی اروپا - در فرانسه

 همانطور که احتمالا می دانید (مراجعه کنید به پست بیمه درمانی عمومی و تکمیلی فرانسه) همه افراد در فرانسه تحت پوشش بیمه درمانی عمومی قرار دارند. به تمام افراد تحت پوشش کارتی داده شده است با نام کارت ویتال
زمانیکه شما می خواهید از فرانسه به شهرهای دیگر اروپا بروید می توانید از همین بیمه فرانسوی خودتان برای پوشش هزینه های درمانی در آن کشورها استفاده کنید. اما برای اینکار بایستی به اداره بیمه (سکوریته سوسیال) مراجعه و تقاضای صدور کارت بیمه اروپائی را بدهید. بعد از دو هفته از طریق پست این کارت بدست شما می رسد. اما اگر شما دو هفته فرصت تا زمان مسافرت نداشته باشید می توانید تقاضای یک مدرک دال بر داشتن این کارت را هم بکنید. به این ترتیب به شما کاغذی داده خواهد شد که به مدت ۳ ماه اعتبار دارد و جایگزین کارت بیمه اروپائی شما خواهد بود.

توضیح اینکه من برای گرفتن ویزای بلغارستان و شرکت در یک کنفرانس نیاز به ارائه بیمه نامه مسافرتی شدم و از طریق همین کارت بیمه اروپائی توانستم مشکل را حل کنم.

۱ نظر:

چاپ مطلب